.

.

 Regulamin

Poniższy Regulamin określa warunki oraz zasady zakupów w sklepie annablum.biz

§ 1 Definicje

Regulamin- niniejszy dokument określający warunki korzystania ze sklepu internetowego

Sprzedający: Anna Żarska-Blumicz, NIP 9562065713 Regon, 300888387 z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30a/8, 60-841 Poznań,

sklep internetowy -sklep internetowy funkcjonujący pod adresem annablum.biz

cena- wartość produktu brutto, bez kosztów dostawy

Klient, Kupujący  osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym

Konto klienta- konto w sklepie internetowym, zbiór informacji i zasobów widocznych dla klienta po zarejestrowaniu się , a później po zalogowaniu.

Użytkownik- osoba fizyczna, korzystająca z zakupów w sklepie internetowym, ale nie zarejestrowana

Użytkownik zarejestrowany - użytkownik posiadający konto klienta w sklepie internetowym

dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także dni wskazanych w sklepie internetowym czy kanałach Social Media jak Facebook, czy Instagram jako dni urlopowych.

siła wyższa – zdarzenie przypadkowe lub związane z żywiołami, na które wystąpienie nie ma wpływu Sprzedający (np. katastrofy  jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch, awaria zasilania prądu, a także zamieszki, akty terroryzmu, wojna, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, a także inne zdarzenia losowe jak wypadek lub choroba.)

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Kontakt ze Sprzedającym: Anna Żarska Blumicz

Adres Pocztowy: Dąbrowskiego 30a/8; 60-841 Poznań

e- mail: info@annablum.biz

telefon :737415790

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sprzedającego. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z nim jeszcze przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym. Ponadto na żądanie Klienta możliwe jest udostępnienie dokumentu w innej formie, takiej która umożliwi mu pozyskanie, oraz utrwalanie treści Regulaminu.

3. Na stronie każdego produktu umieszczone są informacje dotyczące ogólnego opisu produktu, cena produktu, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, a także, czas i sposób dostawy. Zawarcie umowy następuje dopiero, gdy Sprzedający otrzyma zamówienie Kupującego do realizacji.

§ 3 Produkty

1. W Sklepie internetowym sprzedawane są ubrania dla kobiet i tekstylia domowe. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Są szyte i projektowane w Polsce.

2. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia kodów rabatowych oraz promocji na poszczególne towary, lub na zestawy, a także może wprowadzać zmiany w cenach oferowanych produktów.

3. Osoby, które zapisały się na Newsletter informowane będą o rabatach, wyprzedażach i promocjach.

4. W sklepie internetowym, na stronie każdego produktu znajdują się informacje dotyczące produktu. Są to informacje na temat samego produktu, jego fasonu, składu tkaniny, rozmiarów, liczbie dostępnych sztuk, instrukcji prania i konserwacji, a także na temat płatności, wymiany oraz zwrotu.

 

§ 4 Złożenie zamówienia

1. Zamówienie składa się w Sklepie wyłącznie poprzez dodanie produktu do koszyka. Domyślnie jest to wybór jednej sztuki produktu. Kupujący może zwiększać lub zmniejszać ilość produktów dodawanych do koszyka. Po dokonaniu wyboru ilości należy zaktualizować kartę poprzez przycisk "zamawiam"

2. Kupujący po zatwierdzeniu koszyka przechodzi do strony, gdzie może się zalogować jeżeli posiada konto lub złożyć zamówienie bez logowania

3. Na Karcie Kupujący wpisuje swoje dane kontaktowe i dane do wysyłki, a także metodę płatności. Może także dodać kupon rabatowy, który prawidłowo wpisany obniża kwotę do zapłaty.

4. Kupujący jest także poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia. Zawarcie umowy Kupujący potwierdza przyciskiem "Zamawiam i płacę"

5. Sprzedający wysyła wiadomość E mail informującą o złożonym zamówieniu przez Kupującego. Zawiera on podsumowanie zamówienia, a także odrębny E mail informujący o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zawiera on informacje o wysyłce zamówionego produktu oraz planowanym terminie dostawy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji powinna przyjść na konto Klienta w ciągu 3 dni roboczych. W innym przypadku Klient przestaje być związany umową.

6. W szczególnych przypadkach możliwe jest dokonanie zakupu poprzez kontakt e- mailowy. Jednak w takim wypadku przed złożeniem zamówienia Klient otrzymuje na e-maila Regulamin oraz poproszony zostaje o akceptację tego Regulaminu.

§ 5 Cena i sposób płatności

1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych (PLN), Dolarach Amerykańskich (USD), oraz Euro (EUR) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na Karcie zamówienia. Klient może wybrać rodzaj płatności. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.

2. Klient może wybrać jedną z poniżej wymienionych płatności:

a) płatność za pośrednictwem Pay Pal

b) Płatność za pomocą Przelewy 24

c) gotówką w momencie odbioru osobistego produktu

d) przelew bankowy

§ 6 wysyłka i  terminy wysyłki

1. Towary wysyłane są do Klienta za pomocą Poczty Polskiej, lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący jest informowany o numerze przesyłki i może śledzić jej przewidywany termin doręczenia. ( w wyjątkowych przypadkach może być odbierane osobiście)

2. Zamówienie wysłane jest po zaksięgowaniu płatności. Wcześniej Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła email do Kupującego z informacją o dokonaniu w/w płatności. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu termin dostawy to termin najdłuższy dla jednego z produktów.

3. Zamówiony produkt wysyłany jest niezwłocznie, w zależności od rodzaju produktu. W terminie 1 - 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności dla produktów w gotowych rozmiarach; w terminie 4-8 dni roboczych dla produktów na indywidualne zamówienie.

§ 7 Dostępność towaru

1. Towar dla którego aktywna jest opcja "dodaj do koszyka" dostępny jest zazwyczaj w terminie 1- 5 dni roboczych - dotyczy to gotowych wymiarów produktów. Nie dotyczy to "produktów na miarę" - na indywidualne wymiary Klienta. Produkty na indywidualne wymiary Klienta dostępne są w terminie 4 - 8 dni roboczych.

2. W sytuacji niemożliwości skompletowania całego zamówienia (wszystkich towarów w obrębie jednego zamówienia) Klient informowany jest o tej sytuacji niezwłocznie i może wybrać odpowiadającą mu opcję:

- częściowa realizacja zamówienia,

- wydłużenie czasu oczekiwania,

- anulowanie całego zamówienia.

3. Sprzedający w szczególnych przypadkach  (siła wyższa, brak towaru) zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia składanego zamówienia. W takim przypadku informuje o tym Kupującego. Wpłacone środki podlegają wtedy zwrotowi.

§  8 reklamacje

1. Staramy się aby nasze produkty były jak najlepszej jakości. Gdyby jednak okazało się , że ujawnią się wady, Klient może reklamować produkt.

2. Reklamacje należy składać na adres do korespondencji z dopiskiem "Reklamacja". W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia, oraz opis niezgodności, czy nieprawidłowości, a także ewentualnie wskazanie rozstrzygnięcia reklamacji (wymiana towaru, zwrot środków)

3. Rozstrzygnięcie Reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji od Klienta. W tym terminie udzielona zostanie odpowiedź dotycząca uwzględnienia, lub nieuwzględnienia wniesionej reklamacji.

4. W przypadku uwzględnienia Reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego produktu w wysokości najtańszego środka transportu z oferty. Sprzedający zwróci środki na konto Klienta,

5. Informujemy o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). Link do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR umożliwi przedsiębiorcy rozwiązanie sporu z konsumentem przez Internet, nawet jeżeli ten mieszka w innym państwie członkowskim i posługuje się innym językiem.

§ 9 prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego  o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: info@annablum.biz) Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, (nie jest to obowiązkowe).

3. Zwracany produkt powinien być w stanie kompletnym i nowym (nieużywanym) - wraz z metkami, guzikami, wszystkimi elementami ozdobnymi. Klient powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić,. Należy zwrócić także rachunek, fakturę czy paragon. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany Regulaminie jako adres do korespondencji.

4. W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy Sprzedający zwraca mu  wszystkie otrzymane płatności. Klient jest w obowiązku pokryć koszty opakowań oraz nadania towaru, a także przesyłki, jeżeli nie jest to najtańsza przesyłka z oferty, której realizowana była sprzedaż. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

5. Klient wyjątkowo nie może odstąpić od umowy jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta  lub rzecz personalizowana i zidnywidualizowana, wykonana na zamówienie pod preferencje klienta.

§ 10 ochrona danych osobowych

1. Powierzone przez Użytkowników Dane, jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, numer telefonu,  adres email, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane w celu realizacji zamówień. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia przez Sklep. W przypadku Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Klienta, dane będą dodatkowo przetwarzane w celu założenia i utrzymania Konta Klienta. Dane Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. 2. Użytkownicy mają dostęp do treści swoich Danych, mogą je zmieniać i poprawiać, a żądać ich usunięcia. Użytkownicy, którzy zarejestrowali Konto Klienta mają bezpośredni dostęp do swoich Danych za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta. 3. Dane osobowe zarządzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 22016/67995/46/WERODO)

4. Sposób przetwarzania danych w Sklepie określa Polityka Prywatności.

§11. Własność intelektualna

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące zdjęć produktów są własnością Sprzedającego.

2. Zabronione jest bez zgody Sprzedającego rozpowszechnianie jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów,  zdjęć produktów, logo Sklepu).

3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

§ 11 postanowienia końcowe

1. Klient ma obowiązek  posługiwać  się własnymi danymi osobowymi.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

3 . Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej annablum.biz. Każdy Użytkownik ma możliwość dostępu do regulaminu, skopiowanie go i wydrukowanie.

4. Sprzedający może wprowadzać zmiany w Regulaminie, a także zmiany cen produktów. Dla Kupującego wiążąca jest cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego

6. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Anna Żarska-Blumicz

ul. Dąbrowskiego 30a/8  60-841 Poznań adres e-mail: info@annablum.biz

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów(*)
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Klienta(-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Klienta(-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

0